استفاده از نور طبیعی برای عکاسی محصول

استفاده از نور طبیعی برای عکاسی محصول

کیفیت نور طبیعی به شرایط آب و هوایی، مکان و زمان عکس برداری بستگی دارد. به هر میزانی که از تاثیر نور بر تصاویر آگاهی داشته باشید عکس های باکیفیت تری خواهید داشت. در مقاله ی ” اصول نورپردازی در عکاسی محصول ” در مورد اصول نورپردازی صحبت کردیم. همانطور که در...